38/2019. (11. 28.) Határozata a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

38/2019. (XI. 28.) határozata

                                                 a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről               

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Dr. Szentes-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  levezető elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal