A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2024. évi önköltség számításáról, valamint az intézményi térítési díjakról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezése
A Társulás 2023. évi tevékenysége
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezése
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása
A Társulás 2024. évi belső ellenőrzési terve
A Társulás 2024. évi munkaterve
A 2024. évi költségvetési koncepció elfogadása, a 2024. évi költségvetési határozat előkészítésének rendje
A jegyzőkönyv hitelesítő személye
Az ülés napirendi pontjai
Bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítása
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása
A jegyzőkönyv hitelesítő személye
Az ülés napirendi pontja
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének III. módosítása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat által „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2023.” pályázat benyújtása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezése
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetés első félévi teljesítésének jóváhagyása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkavállalóinak bérfejlesztése
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2022. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
Férőhely biztosítására a bölcsődében
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének II. módosítása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezése
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terve
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének IV. módosítása
A Társulás 2022. évi maradvány elszámolás módosítása
A Társulás 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadása
A Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységeit tartalmazó Társulási Megállapodás 3. függeléke módosításnak elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
Az Inter-Ambulance Zrt. 2022. évi orvosi ügyeleti ellátásról szóló beszámolójának elfogadása
A központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosításnak és a tagönkormányzatok pótbefizetésének elfogadása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosítása
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
2023. évi költségvetésének elfogadása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2023. évi önköltség számítása, valamint az intézményi térítési díjak
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
2023. évi támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
A Társulás 2022. évi tevékenysége
A Társulás 2023. évi munkaterve
Bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítása
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása
Feladat-ellátási szerződés megkötésére orvosi ügyeleti ellátásra
A Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött fogászati alapellátási ügyelet ellátásra kötött megbízási szerződés módosítása
A Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve
Elkülönített pénzeszköz átadása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális étkeztetés feladatának finanszírozásához szükséges átcsoportosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének III. módosítása
A társulás 2022. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési terve
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének IV. módosítása
A társulás 2021. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolója
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosítása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2022. évi önköltség számításáról, valamint az intézményi térítési díjakról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2022.” pályázat benyújtásáról.
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjai
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének II. módosítása
A társulás 2022. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyása
Bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött szerződés módosításáról
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
2022. évi támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezéséről
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosításáról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjairól
A Társulás 2022. évi munkatervéről
A Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
A Társulás 2021. évi tevékenységéről
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Férőhely biztosításáról a bölcsődében szóló 22/2020. (VI. 12.) határozat megerősítéséről
Anyagi fedezet nyújtásáról Gyúró Község számára vis maior támogatás igénybevételéhez 23/2020. (VI. 17.) határozat megerősítéséről
A Társulás 2019. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Az ülés napirendi pontjairól
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének II. módosításáról
A társulás 2020. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról
A társulás 2020. évi költségvetési tartalékainak felhasználásáról