38/2023. (12. 7.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

38/2023. (XII. 07.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
  2. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2024. évi munkatervének jóváhagyására
  3. Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
  4. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal