A Társulás 2023. évi tevékenysége
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezése
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2024. évi önköltség számításáról, valamint az intézményi térítési díjakról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezése
A Társulás 2024. évi belső ellenőrzési terve
A Társulás 2024. évi munkaterve
A 2024. évi költségvetési koncepció elfogadása, a 2024. évi költségvetési határozat előkészítésének rendje
Az ülés napirendi pontjai
A jegyzőkönyv hitelesítő személye
Bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítása
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének III. módosítása
Az ülés napirendi pontja
A jegyzőkönyv hitelesítő személye
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat által „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2023.” pályázat benyújtása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezése
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkavállalóinak bérfejlesztése
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetés első félévi teljesítésének jóváhagyása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének II. módosítása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Férőhely biztosítására a bölcsődében
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének I. módosítása
A központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosításnak és a tagönkormányzatok pótbefizetésének elfogadása
Az Inter-Ambulance Zrt. 2022. évi orvosi ügyeleti ellátásról szóló beszámolójának elfogadása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységeit tartalmazó Társulási Megállapodás 3. függeléke módosításnak elfogadása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadása
A Társulás 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A Társulás 2022. évi maradvány elszámolás módosítása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének IV. módosítása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terve
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezése
A Társulás 2022. évi tevékenysége
2023. évi támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2023. évi önköltség számítása, valamint az intézményi térítési díjak
2023. évi költségvetésének elfogadása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Társulás 2023. évi munkaterve
Bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítása
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítása
A Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve
A Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött fogászati alapellátási ügyelet ellátásra kötött megbízási szerződés módosítása
Feladat-ellátási szerződés megkötésére orvosi ügyeleti ellátásra
A társulás 2022. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének III. módosítása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális étkeztetés feladatának finanszírozásához szükséges átcsoportosítása
Elkülönített pénzeszköz átadása
A társulás 2022. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének II. módosítása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosítása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat „A támogató szolgálatának részére beszerzendő új vagy használt gépjármű vásárlásának, meglévő gépjármű park bővítésének, cseréjének támogatására kiírt TAMAUTO2022.” pályázat benyújtásáról.
Az ülés napirendi pontjai
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2022. évi önköltség számításáról, valamint az intézményi térítési díjakról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosítása
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolója
A társulás 2021. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének IV. módosítása
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési terve
Az ülés napirendi pontjai
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezéséről
2022. évi támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött szerződés módosításáról
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
A Társulás 2021. évi tevékenységéről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról
Az ülés napirendi pontjairól
Jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
A Társulás 2022. évi munkatervéről
Az ülés napirendi pontjairól
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosításáról
Férőhely biztosítására a bölcsődében
Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. II. III. csoportjának Szakmai Program dokumentáció változásainak elfogadásáról
A 2022. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről
A társulás 2021. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének jóváhagyásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének III. módosításáról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről, és az ülés napirendi pontjairól