34/2023. (11. 22.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének III. módosításáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

34/2023. (XI. 22.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2023. évi költségvetésének III. módosításáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2023. évi bevételeit 11.020 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 355.080 E Ft-ban állapítom meg.

 

2. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2023. évi kiadásait 11.020 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 355.080 E Ft-ban állapítom meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2023. évi 4/2023. (II.23.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/34_2023.%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_mell%C3%A9klet.xlsx