A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolójáról
A Társulás 2018. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A 2018. évi költségvetésének módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat részmunkaidős kisgyermek gondozó és nevelő munkakör létesítéséről
A Fejér Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyv megküldéssel és testületi ülés tartásával kapcsolatos javaslatáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről
Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Martonvásári Mentőállomásának támogatásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Társulás 2018. évi tevékenységéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
A Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
Egyes feladatainak ellátásáról és társulási megállapodásának módosításáról
A napirendről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
A Társulás 2019. évi munkatervéről
A 2019. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a 2019. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről
A társulás 2018. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról
A 2018. évi költségvetésének III. módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
az illegális hulladéklerakás visszaszorítására való törekvés támogatásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról és a Társulási megállapodásának módosításáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosításáról
Hatósági szerződés megkötésének kezdeményezéséről
A társulás 2018. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról
A 2018. évi költségvetésének II. módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2017. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolójáról
A Társulás 2017. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
A 2018. évi költségvetésének I. módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosításáról
A társulás 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A 2017. évi költségvetésének módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Társulás belső ellenőri tevékenységének ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Társulás 2018. évi munkatervéről
Vállalkozási szerződés megkötésére szociális étkeztetés biztosítására
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
A Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
A 2018. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a 2018. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről
A 2018. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a 2018. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjével kapcsolatos módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Szent László Völgye – Bóbita Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (2462 Martonvásár Szent László u. 24) a TOP-42.1.-15-FE1-2016-00015 pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert többcélú gépkocsi beszerzéséhez
A társulás 2017. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról
A 2017. évi költségvetésének II.módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Köznevelési Bizottságának 2016/2017. munkájáról szóló beszámolóról
A társulás 2017. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Visszatérítendő működési célú támogatás nyújtásáról a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda megszűnésével kapcsolatban
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó előzetes egyeztetések lefolytatásáról
A térségi főépítészi feladatok ellátásáról szóló 24/2017. (III.30.) határozata módosításáról
A köznevelési feladatok átadásával kapcsolatos finanszírozási kérdésekről
A Székesfehérvári Egyházmegye és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területén (Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas)” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
A Székesfehérvári Egyházmegye és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról
Tordas Község Önkormányzata és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról
Gyúró Község Önkormányzata és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról
Baracska Község Önkormányzata és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról
A Szent László Völgye-Bóbita Óvoda átszervezése kapcsán a dolgozók tájékoztatására és átadás-átvételi megállapodásokra
Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat III. csoportjának elindításáról