31/2020. (6. 25.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. módosításáról szóló 21/2020. (VI. 12.) határozat megerősítéséről

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

31/2020. (VI. 25.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. módosításáról szóló 21/2020. (VI. 12.) határozat megerősítéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megerősíti a Magyarország Kormánya által a humánjárvány megfékezése érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alatt, Társulás Elnöke által elfogadott a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. módosításáról szóló 21/2020. (VI. 12.) határozatot.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Horváth Gyula 09.25-kor érkezik az ülésterembe, a Tanács 7 főre egészül ki

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 7

A Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.