23/2020. (6. 17.) határozata anyagi fedezet nyújtásáról Gyúró Község számára vis maior támogatás igénybevételéhez

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

23/2020. (VI. 17.) határozata

anyagi fedezet nyújtásáról Gyúró Község számára vis maior támogatás igénybevételéhez

 

1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként, a 2020. június 14-ei árvíz okozta katasztrófahelyzetre tekintettel, úgy döntök, hogy Gyúró Község Önkormányzata számára – amennyiben szükséges önerő biztosítása, és saját forrással ennek fedezetére nem rendelkezik – legfeljebb 2,5 millió Ft támogatást biztosít a vis maior támogatási kérelem benyújtásához.

2. Az 1. pont szerinti támogatás fedezetéül – az intézményi költségvetési tartalék átcsoportosításával – a Társulás költségvetési tartaléka nyújt fedezetet.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2020. június 17.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                      elnök