8/2021. (3. 18.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének december 31-i hatállyal történő módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

8/2021. (III. 18.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

              2020. évi költségvetésének december 31-i hatállyal történő módosításáról

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.27.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozom:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2020. évi bevételeit 5.870 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 240.661 E Ft-ban állapítja meg.

 

2. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2020. évi kiadásait 5.870 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 240.661 E Ft-ban állapítja meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2020. évi 10/2020. (II.27.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

 

Martonvásár, 2021. április 22.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                 elnök

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1et_1mell%C3%A9klet_202103_2020ktsvet%C3%A9sm%C3%B3d_mell%C3%A9kletek.xlsx