46/2019. (11. 28.) Határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról és a Társulási megállapodásának módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

46/2019. (XI. 28.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról és

a Társulási megállapodásának módosításáról

 

I.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulás Tanácsa) úgy határoz, hogy

  1. A Társulás Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatkörben gyermekétkeztetés megszervezését társulási formában kívánja biztosítani, a Társulás által fenntartott szociális intézmény, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat közreműködésével.

 

II.

A Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási megállapodás) az I. pontban foglaltakra tekintettel 2020. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

  1. A Megállapodás II. fejezete kiegészül az 5/C. ponttal, az alábbiak szerint:

„5/C.. Gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni ellátása során étkeztetés megszervezése családi bölcsődében: Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község Önkormányzata vonatkozásában, Intézmény fenntartása útján (Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményi keretében).

  1. A Megállapodás VIII. fejezete kiegészül a 7.7. ponttal az alábbiak szerint:

„7.7. a II/5/C. pontban meghatározott feladatellátás költségeit a Szolgáltató felé közvetlenül a bölcsődei ellátott törvényes képviselője viseli.”

  1. A Megállapodás III. fejezetének 2. pontjából az alábbiak törlésre kerülnek:

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.”

 

III.

A Társulás Tanácsa a határozat II. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási megállapodást a határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja, továbbá elfogadja annak függelékeit.

 

IV.

A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy 2019. december 20. napjáig döntsenek a Társulási megállapodás II. pont szerinti módosításának elfogadása tárgyában.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos