8/2020. (2. 27.) Határozata a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

8/2020. (II. 27.) határozata

                                                 a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről               

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Császár Rolandot, Kajászó polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal