9/2020. (2. 27.) Határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

9/2020. (II. 27.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására
  2. Beszámoló a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
  3. Beszámoló a Társulás 2019. évi tevékenységéről
  4. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2020. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítására
  5. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal