26/2020. (6. 25.) határozata a Társulás Elnöke veszélyhelyzetben hozott döntései megerősítéséről

26/2020. (VI. 25.) határozata

a Társulás Elnöke veszélyhelyzetben hozott döntései megerősítéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Társulás Elnöke Magyarország Kormánya által a humánjárvány megfékezése érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, valamint intézménye feladatellátását érintő döntéseit, azokkal egyetért és megerősíti őket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 7

A Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.