17/2020. (5. 7.) határozata a 2019. évi költségvetésének módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke 17/2020. (V.7)

h a t á r o z a t a

a 2019. évi költségvetésének

módosításáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Tanács) feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.11.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozom:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

2. A Társulás 2019. évi bevételeit 5.477 E Ft összeggel növelve az 1. melléklet szerint, 178.074 E Ft összegben állapítja meg.

 

1. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

           3.a. A Társulás 2019. évi kiadásait 5.477 E Ft összeggel növelve az 1. melléklet szerint, 178.074 E Ft összegben állapítja meg.

                                                                                 

3. Az 1-9. mellékletek a 2019. évi 9/2019. (II.11.) költségvetési határozat azonos számú táblázatainak helyébe lépnek.

4. E határozat 2019. 12. 31- n lép hatályba.

 

Határidő: azonnal      

Felelős: Elnök

 

 

Martonvásár, 2020. május 7.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                          Társulás elnöke

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1_ET_20200507_SZLVTKT_2019_ktsvet_m%C3%B3d_mell%C3%A9klet.xlsx