37/2020. (10. 1.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének II. módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

37/2020. (X. 1.) h a t á r o z a t a,

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2020. évi költségvetésének II. módosításáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.27.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozza:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2020. évi bevételeit 7.135 E Ft-tal növelve az 1. melléklet szerint 219.020 E Ft-ban állapítja meg.

 

2. A Határozat 3.a pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2020. évi kiadásait 7.135 E Ft-tal növelve az 1. melléklet szerint 219.020 E Ft-ban állapítja meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2020. évi 10/2020. (II.27.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

Határidő: azonnal     

Felelős: Elnök

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1et_1mell%C3%A9klet_Szent%20L%C3%A1szl%C3%B3%20V%C3%B6lgye%20TKT%202020%20%C3%A9vi%20II%20kv%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s.xlsx