36/2020. (10. 1.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

36/2020. (X. 1.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének II. módosítása
  2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója
  3. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
  4. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal