A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolójáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról
A Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött fogászati alapellátási ügyelet ellátásra kötött megbízási szerződés módosításáról
Feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2020. évi önköltség számításáról, valamint a 2021. évi intézményi térítési díjakról
A Társulás 2020. évi tevékenységéről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről
A Társulás 2020. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
A társulás 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének december 31-i hatállyal történő módosításáról
Rendkívüli szünet elrendeléséről bölcsődében
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
2021. évi támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének III. módosításáról
A társulás 2020. évi költségvetési tartalékainak felhasználásáról
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakmai programjának módosításáról
A társulás 2020. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének II. módosításáról
Az ülés napirendi pontjairól
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Társulás 2019. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
Anyagi fedezet nyújtásáról Gyúró Község számára vis maior támogatás igénybevételéhez 23/2020. (VI. 17.) határozat megerősítéséről
Férőhely biztosításáról a bölcsődében szóló 22/2020. (VI. 12.) határozat megerősítéséről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. módosításáról szóló 21/2020. (VI. 12.) határozat megerősítéséről
A Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról szóló 20/2020. (V. 28.) határozat megerősítéséről
Veszélyhelyzetben nyújtott munka elismeréseként, juttatás biztosításáról a Segítő Szolgálat munkatársai részére szóló 19/2020. (V. 7.) határozat megerősítéséről
A Társulás 2019. költségvetése teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 18/2020. (V. 7.) határozat megerősítéséről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2020. (V. 7.) határozat megerősítéséről
A Társulás Elnöke veszélyhelyzetben hozott döntései megerősítéséről
Az ülés napirendi pontjairól
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Anyagi fedezet nyújtásáról Gyúró Község számára vis maior támogatás igénybevételéhez
Férőhely biztosítására a bölcsődében
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. módosításáról
A Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról
Veszélyhelyzetben nyújtott munka elismeréseként, juttatás biztosításáról a Segítő Szolgálat munkatársai részére
A társulás 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról
A 2019. évi költségvetésének módosításáról
Támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára
Sebészeti szájmaszk beszerzéséről
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakfeladatainak 2020. évi önköltség számításáról, valamint a 2020. évi intézményi térítési díjakról
A Társulás 2019. évi tevékenységéről
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
Az ülés napirendi pontjairól
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szolgáltatási megbízási szerződés módosításáról
A Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervéről
A Társulás 2020. évi munkatervéről
A Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
A 2020. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2020. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről
Az ülés napirendi pontjairól
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A Társulás 2019. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének III. módosításáról
Határozata az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I., II. és III. családi bölcsődei szervezeti egysége szakmai programjának módosításáról
A vállalkozási szerződés megkötéséről gyermekétkeztetés megszervezésére, valamint rendelet módosításáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátásáról és a Társulási megállapodásának módosításáról
A Tanács Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
A Tanács Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
A Tanács Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
Bechtold Tamás alelnökké választásáról
Határozata Dr. Szabó Tibor elnökké választásáról
Határozata a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól
Határozata az alakuló ülés napirendi pontjairól
Határozata a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Határozata a Társulás 2019. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról
Határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének II. módosításáról
Határozata a napirendről
Határozata a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Határozata a jegyzőkönyvvezető személyéről
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének I. módosításáról
Szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Az Inter-Ambulance Zrt. 2018. évi orvosi ügyeleti ellátásról szóló beszámolójának elfogadásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolójáról
A Társulás 2018. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
A 2018. évi költségvetésének módosításáról
A napirendről
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat részmunkaidős kisgyermek gondozó és nevelő munkakör létesítéséről
A Fejér Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyv megküldéssel és testületi ülés tartásával kapcsolatos javaslatáról
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről
Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Martonvásári Mentőállomásának támogatásáról
A napirendről