39/2021. (11. 25.) határozata Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. II. III. csoportjának Szakmai Program dokumentáció változásainak elfogadásáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

39/2021. (XI. 25.) határozata

Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. II. III. csoportjának Szakmai Program dokumentáció változásainak elfogadásáról

 

 

1.         A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. csoportjának Szakmai Program módosítását az 1 férőhellyel történő bővítés vonatkozásában elfogadja az 1. számú melléklet alapján.

 

2.         A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat II. csoportjának Szakmai Program módosítását az 1 férőhellyel történő bővítés vonatkozásában elfogadja az 2. számú melléklet alapján.

 

 

3. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat III. csoportjának Szakmai Program módosítását az 1 férőhellyel történő bővítés vonatkozásában elfogadja az 3. számú melléklet alapján.

           

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/TT_kivonat_20211125_39_b%C3%B6lcsi%20szakmai%20program%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%201%20f%C3%A9r%C5%91hely%20b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9s_mell%C3%A9kletek.pdf