41/2021. (11. 25.) határozata az orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

41/2021. (XI. 25.) határozata

orvosi ügyeleti ellátásra kötött

szerződés módosításáról

 

I.

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Inter-Ambulance Zrt.) és a Társulás között az alapellátás körébe tartozó Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában létrejött Ph/6365-2/2021 iktatószámú szolgáltatási feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2022. január 1. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek kijelentik, hogy a szerződést határozott időre, 2021. augusztus 1. napjától 2022. június 30. napjáig kötik

 

2. ) A szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megbízó által fizetett egyösszegű a NEAK általi finanszírozáson felüli havi kiegészítő finanszírozás díja 2.170.000,- Ft/hó, azaz kettőmillió-százhetvenezer forint/hó.”

 

3.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt

  1. a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat,
  2. illetőleg az egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező szerződés

aláírására.

 

III.

A Társulás Tanácsa az érintett tagönkormányzatokat felhívja, hogy a 2022. évi költségvetésük tervezése és elfogadása során – a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának folyamatossága és biztonsága érdekében - jelen szerződésmódosításból fakadó többletkötelezettségeket vegyék figyelembe.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. június 30.