9/2023. (2. 23.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terve

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

9/2023. (II. 23.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2023. évben nem tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal