7/2022. (1. 27.) határozata a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

7/2022. (I. 27.) határozata

a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet

2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi működéséről készült szakmai és pénzügyi beszámolóit.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

/ckeditor/kcfinder/upload/files/5et_20220127_1.mell%C3%A9klet_Marton%20%C3%96TE%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202021-r%C5%91l%20T%C3%A1rsul%C3%A1s%20ff.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/5et_20220127_2.mell%C3%A9klet_V%C3%96T%20besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf