34/2021. (9. 16.) határozata az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. II. III. csoportok maximális létszám növelésének elfogadásáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

34/2021. (IX. 16.) határozata

Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. II. III. csoportok maximális létszám növelésének elfogadásáról

 

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa – a 6/2021.(VII.19.) CSTNM rendelet alapján - az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I. csoportjának 1 férőhellyel történő maximális létszám növelését a 2021. évi lakosságszámok arányában történő kvóta elosztás alapján elfogadja és kezdeményezi az intézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítását.
  2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa – a 6/2021.(VII.19.) CSTNM rendelet alapján - az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat II. csoportjának 1 férőhellyel történő maximális létszám növelését a 2021. évi lakosságszámok arányában történő kvóta elosztás alapján elfogadja és kezdeményezi az intézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítását.
  3. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanácsa – a 6/2021.(VII.19.) CSTNM rendelet alapján - az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat III. csoportjának 1 férőhellyel történő maximális létszám növelését a 2021. évi lakosságszámok arányában történő kvóta elosztás alapján elfogadja és kezdeményezi az intézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítását.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

  1. napirendi pont

Egyebek

 

Dr. Szabó Tibor észrevételt, javaslatot vár.

 

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra felveti, hogy társulási szinten érdemes volna foglalkozni a zöldhulladék elszállításával, mivel az a tapasztalata, hogy komoly igény a lakosság részéről, viszont a környezetvédelmi szempontok is nagy szerepet játszanak a kérdésben.

 

Hosszas vita bontakozik ki a témáról, majd dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a Társulás fordítson erre pénzeszközt, keressen egy olyan céget, vagy szakértőt, aki a segítségére lesz a megoldás kidolgozásában, majd egyéb kérdés, észrevétel híján 09.40-kor az ülést bezárja.

 

 

K.m.f.

                   …………………………                                         ………………………

                         Dr. Szabó Tibor                                                Szőlősy Béla Attila

                                  elnök                                                    Baracska polgármestere

                                                                                                           hitelesítő

 

 

Ellenőrizte: dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika jegyző_______________