28/2023. (9. 7.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetés első félévi teljesítésének jóváhagyásáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

28/2023. (IX. 07.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetés első félévi teljesítésének jóváhagyásáról

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2023. évi költségvetés első félévi teljesítését

146.747 E Ft működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevétellel

14.150 E Ft működési bevétellel

45.544 E Ft maradvány igénybevétellel

75.684 E Ft személyi juttatásai kiadással

10.943 E Ft munkaadót terhelő járulékkal

44.956 E Ft dologi kiadással

19.883 E Ft egyéb működési célú kiadással

hagyja jóvá, az 1-6 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

E határozat kihirdetésének napján lép hatályba.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2ET_20230907_I.%20f%C3%A9l%C3%A9v_besz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.pdf