23/2021. (6. 24.) határozata a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

23/2021. (VI. 24.) határozata

a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás támogató szolgálat és tanyagondnoki szolgálat gépjárműveinek szakfeladattól eltérő célú igénybevételének feltételeivel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

 

A gépjárművek kizárólag a hivatásos állományban lévő gépjárművezetőkkel, illetve helyetteseikkel vehetők igénybe, az alapfeladat ellátását nem akadályozó időpontokban. A szolgáltatás díja az 1. számú melléklet alapján kiszámolt mindenkori 1 km-re eső önköltség, melyet munkaidőn túli időpontban történő igénybevétel esetén a sofőrnek fizetendő bruttó 2.300,-Ft/óra, valamint hétvégére, ünnepnapokra eső szállítás esetén 4.600, Ft/óra megbízási díj egészíti ki.

 

Társulási fenntartású intézményeken kívüli igénylők a mindenkori önköltség 20%-val megemelt (km/óra) szolgáltatási díjat és a gépjárművezető részére bruttó 2.760,- Ft/óra, valamint hétvégére, ünnepnapokra eső szállítás esetén 5.520, Ft/óra megbízási díjat fizetik.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: soron következő ülés

 

23/2021. (VI. 24.) SZLV TKT határozat 1. számú melléklete:

 

Gépjármű önköltségek

 

JSC-909

Az 1 órára-re eső bérköltség+járulék:                                           2.306 Ft

Az 1 km-re eső üzemanyag fogyasztás, amortizáció költsége:        44 Ft

Az 1 km-re eső karbantartási költség:                                                12 Ft

Az 1 napra eső biztosítási költség:                                                      96 Ft

 

PBC-234

Az 1 órára eső bérköltség+járulék:                                                2.306 Ft

Az 1 km-re eső üzemanyag fogyasztás, amortizáció költsége:        44 Ft

Az 1 km-re eső karbantartási költség:                                                  8 Ft

Az 1 napra eső biztosítási költség:                                                      96 Ft

 

LOG-547

Az 1 órára eső bérköltség költség:                                                2.256 Ft

Az 1 km eső üzemanyag, amortizáció költsége:                               65 Ft

Az 1 km eső karbantartási költség:                                                    35 Ft

Az 1 napra eső biztosítási költség:                                                   356 Ft

 

SDP 531

Az 1 órára eső bérköltség költség:                                                2.256 Ft

Az 1 km eső üzemanyag, amortizáció költsége:                               65 Ft

Az 1 km eső karbantartási költség:                                                    35 Ft

Az 1 napra eső biztosítási költség:                                                       0 Ft

 

 

  1. napirendi pont

Támogatás nyújtása Gyúró Község számára vis major támogatás igénybevételére

 

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, felhívja a figyelmet arra, hogy 2 határozati javaslat is készült az előzetes egyeztetések eredményeképpen. Érdeklődik, hogy a PB tárgyalta-e a napirendi pontot.

 

Juhász Csaba ismerteti, hogy a PB az 1 millió Ft-os támogatási összeget tartalmazó javaslatot támogatja, a 2 millió Ft-os javaslatot nem.

 

Dr. Szabó Tibor a polgármesterek véleményét kéri a tárgyról.

 

Szőlősy Attila véleménye szerint bármelyik település kerülhet bajba, alapvetően egyetért azzal, hogy támogassák Gyúrót, de nem ismeri a település anyagi helyzetét.

 

Császár Roland érdeklődik, hogy a Társulás egyáltalán megengedheti-e magának, hogy ekkora összeggel támogassa Gyúrót?

 

Jakab Zoltánné elmondja, hogy elvileg kifizethető, és azt is hozzáfűzi, hogy Gyúró a szociális feladatokhoz kapcsolódó visszatérítések révén 600.000 Ft-ot kap.

 

Juhász Csaba megjegyzi, hogy a pénzmaradványt lakosságszám arányosan vissza szokta téríteni a Társulás a tagönkormányzatoknak.

 

Dr. Szabó Tibor ismerteti, hogy a szolidaritás híve, de sajnos az önkormányzatok ki vannak vérezve. A kérelemben szereplő játszótéri elemek felújítását nem gondolja elsődlegesnek ebben a helyzetben.

 

Császár Roland nem érzi akkora mértékűnek a Társulás tartalékát, hogy az elbírja a teljes kért összeget, bármi történhet, ami miatt szükség lehet rá.

 

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 6

A Tanács 0 igen, 0 tartózkodás, 6 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.