27/2021. (8. 26.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

27/2021. (VIII. 26.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének II. módosítására
  2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója
  3. Javaslat az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I.II.III. Számú Szervezeti egységei szakmai programjának elfogadására a Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzési szempontjai alapján
  4. Javaslat bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítására
  5. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. napirendi pont:

Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének II. módosítására

 

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: PB) tárgyalta-e az előterjesztést?

 

Juhász Csaba a PB elnökeként elmondja, hogy a PB elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

09.10-kor dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra érkezik a tanácsterembe, a Tanács 7 főre egészül ki.

 

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, nem kíván hozzáfűzni semmit, majd kérdést, észrevételt vár. Ezek híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 7

A Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.