2/2022. (1. 27.) Az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

2/2022. (I. 27.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására
  2.    Beszámoló a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról
  3.   Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
  4.   Javaslat bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
  5.   5. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal