24/2022. (6. 23.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

24/2022. (VI. 23.) h a t á r o z a t a,

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2022. évi költségvetésének módosításáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (I.27.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2022. évi bevételeit 56.490 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 293.455 E Ft-ban állapítom meg.

 

2. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2022. évi kiadásait 56.490 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 293.455 E Ft-ban állapítom meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2022. évi 3/2022. (I.27.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

 

Határidő: azonnal     

Felelős: Elnök