8/2023. (2. 23.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezéséről

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

8/2023. (II. 23.) határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének havi bruttó illetményét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése alapján, a munkáltatói döntésen alapuló, garantált illetményen felüli illetménykiegészítés 161.000.-Ft összegben történő megállapítása mellett - az alábbiak szerint állapítja meg 2023. január 1. napi hatállyal:

          tárgyhavi alapilletmény:                                                               193.040.-Ft

          további szakképesítés (8%):                                                          15.443.-Ft

          garantált bérminimumra való kiegészítés:                                  87.917.-Ft

          magasabb vezetői pótlék (250%):                                                 50.000.-Ft

          fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés:           224.600.-Ft

          szociális ágazati összevont pótlék:                                           179.000.-Ft

          összesen:                                                                                      750.000.-Ft

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos