14/2022. (4. 28.) határozata a társulás 2021. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

  14/2022. (IV. 28.) határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a társulás

 

2021. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

 

és maradványa elszámolásáról

 

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az alábbi döntést hozza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

a.)

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése 2021. évi teljesítését:

 

 

 

 

215 780

E Ft 

állami és önkormányzati támogatással,

 

 

 

 

17 571

E Ft 

működési célú bevétellel,

 

 

 

 

36 387

E Ft 

maradvány igénybevétellel,

 

 

 

 

119 528

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

 

20 078

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

 

48 680

E Ft 

dologi kiadással,

 

 

 

 

36 543

E Ft 

működési célú kiadással,

 

 

 

 

1 323

E Ft 

felhalmozási célú kiadással

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hagyja jóvá az 1-12. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

  b.)

a maradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint a

 

 

2021. évi maradványát:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elrendeli a költségvetési maradvány felhasználását a 7. melléklet szerint elismert társulási, kötelezettségeknek megfelelően, egyben a gazdálkodásból eredő, kötelezettséggel nem terhelt intézményi költségvetési maradványt gazdálkodási okokból a 7. melléklet szerinti feladatok teljesítésének fedezetére elvonja.

 

3. A 2. pont szerinti költségvetési maradványból 10.564 E Ft összegű – tűzoltószertár építésére fordítható - céltartalékot képez.

 

4. A Tanács kéri a Segítő Szolgálat vezetőjét, hogy a napi működéshez szükséges eszközök cseréje, nagyjavítása, illetve felújítása tekintetében nyújtson tájékoztatást a Tanács 2022. májusi ülésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. E határozat 12 mellékletet tartalmaz.

 

 

Határidő: azonnal     

Felelős: Elnök