35/2022. (12. 8.) határozata a társulás 2022. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

  35/2022. (XII. 8.) sz. határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a társulás

 

2022. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról

 

 

 

  1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

 

 

 

 

 

2022. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítését

 

 

 

 

 

254 508

E Ft 

 bevétellel

 

 

 

 

 

                     106 152

E Ft 

személyi juttatásai

 

 

 

 

 

 

15 306

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal

 

 

 

 

 

52 640

E Ft 

dologi kiadással

 

 

 

 

 

 

 

35 907

E Ft 

egyéb működési célú kiadással

 

 

 

 

 

 

70

E Ft 

felhalmozási célú kiadással

 

 

 

 

 

           hagyja jóvá, az 1-6 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

  1. E határozat kihirdetésének napján lép hatályba.
     

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal