33/2022. (12. 8.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

33/2022. (XII. 8.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására
  2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolója
  3. Javaslat feladat-ellátási szerződés meghosszabítására központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására
  4. Javaslat fogorvosi alapellátás ügyelet biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására
  5. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
  6. Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
  7. Javaslat bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött szerződés módosítására
  8. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2023. évi munkatervének jóváhagyása
  9. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal