30/2022. (9. 29.) határozata elkülönített pénzeszköz átadásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

30/2022. (IX. 29.) határozata

elkülönített pénzeszköz átadásáról

 

1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a 2020. évi pénzügyi beszámoló során megállapított maradványban a tűzoltó szertár építés támogatására tartalékolt 10.564 E Ft-ot a Társulás adja át Martonvásár Város Önkormányzata számára, a 2462 Martonvásár 1248 hrsz.-on építendő tűzoltószertárral kapcsolatos költségek finanszírozására.

2. A Tanács felkéri az Elnököt, hogy intézkedjen a határozat 1. pontjában megjelölt összeg átutalásáról Martonvásár Város Önkormányzata főszámlájára, egyben felhatalmazza, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. október 15.