44/2021. (12. 16.) határozata a Társulás 2022. évi munkatervéről

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

44/2021. (XII. 16.) határozata

a Társulás 2022. évi munkatervéről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja 2022. évi munkatervét.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.

 

44/2021. (XII. 16.) SZLV TKT határozat melléklete:

 

A Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi társulás Tanácsának

2022. évi munkatervE

 

I.

1.       A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi társulás Tanácsa üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) II/3.4. pontjában foglalt személyeket, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.

2.       A Társulási Tanács üléseit a székhely önkormányzat hivatalának tanácskozó termében, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében (2462 Martonvásár, Budai út 13.) tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a Társulás székhelyén kívül máshol is összehívható.

 

II.

JANUÁR 27.

1.      Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT[1]

PB

elnök

 

X

X

2.       Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2022. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

igazgató

 

X

X

3.       Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

PB elnöke

 

X

-

4.       Beszámoló a Társulási Tanács 2021. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

-

5. Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

-

 

MÁRCIUS 24.

1.      Beszámoló a Társulás 2021. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2021. évi pénzmaradvány megállapítása

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

2.      Beszámoló a Társulás 2021. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

3.       Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

igazgató

 

X

X

4.       Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének üzemeltetéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

Martongazda Kft. ügyvezetője

 

X

X

5.      A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2021. évről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

vezérigazgató

 

X

X

6.       Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

vezérigazgató

 

X

X

7.    Javaslat feladat-ellátás biztosítására központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására a martonvásári kistérségben

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

-

 

Május 26.

1.      Tájékoztató a Társulási Tanács első féléves munkájáról, a döntések végrehajtásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

-

 

ÜLÉS SZÜNET

2022.07.15. - 2022.08.20.

 

SZEPTEMBER 15.

4.       Javaslat a 2022. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

5.       Beszámoló a Társulás I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

 

NOVEMBER 24.

1.    Javaslat a 2022. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

2.    Beszámoló a Társulás I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

3.    Javaslat bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

 

 

DECEMBER 15.

1.       Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X

2.       Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

elnök

 

X

X