16/2023. (4. 27.) határozata a Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységeit tartalmazó Társulási Megállapodás 3. függeléke módosításnak elfogadásáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

16/2023. (IV.27.) határozata

a Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységeit tartalmazó Társulási Megállapodás 3. függeléke módosításnak elfogadásáról

 

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Megállapodás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységeit tartalmazó 3. függelékét a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
  2. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy a módosításról tájékoztassa a Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóságát 8 napon belül.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: azonnal, 2.) pont: 8 nap

 


 

 

1. melléklet a 16/2023. (IV.27.) határozathoz:

 

„3. függelék a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásához

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati funkciók rendje szerinti tevékenységei:

 

Kormányzati funkció kód Kormányzati funkció megnevezése

011130                               Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

062010                               Településfejlesztés igazgatása

072112                               Háziorvosi ügyeleti ellátás

072312                               Fogorvosi ügyeleti ellátás

081010                               Sportügyek igazgatása

082042                               Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

025090                               Egyéb védelmi ügyek

101222                               Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102031                               Idősek nappali ellátása

102032                               Demens betegek nappali ellátása

104031                               Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035                               Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036                                   Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104042                               Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043                               Család és gyermekjóléti központ

107051                               Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052                               Házi segítségnyújtás

107055                               Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

„