21/2022. (5. 30.) határozata az Orvosi ügyeleti ellátásra kötött szerződés módosításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

21/2022. (V. 30.) határozata

orvosi ügyeleti ellátásra kötött

szerződés módosításáról

 

I.

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Inter-Ambulance Zrt.) és a Társulás között az alapellátás körébe tartozó Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában létrejött Ph/6365-2/2021 iktatószámú szolgáltatási feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2022. július 1. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek kijelentik, hogy a szerződést határozott időre 2022. december 31. napjáig kötik.

 

2. ) A szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megbízó által fizetett egyösszegű a NEAK általi finanszírozáson felüli havi kiegészítő finanszírozás díja 3.328.000,- Ft/hó, azaz hárommillió-háromszázhuszonnyolcezer forint/hó.”

 

3.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt

  1. a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat,
  2. illetőleg az egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező szerződés aláírására;
  3. további tárgyalások folytatására árcsökkentés céljából a jelenlegi szolgáltatóval a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítása tárgyában, a gyermekorvosi ügyeleti ellátás változatlanul hagyása mellett;
  4. megkeresés küldésére a Belügyminisztérium és az illetékes országgyűlési képviselő felé, jelezve az orvosi ügyelet személyi és tárgyi feltételei biztosításának, valamint a finanszírozás nehézségeit;
  5. indikatív ajánlatok kérésére más szolgáltatóktól az ellátás biztosítására 2023. január 1-jei hatállyal.

 

III.

A Társulás Tanácsa az érintett tagönkormányzatokat felhívja, hogy a 2022. évi költségvetésük módosítása során – a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának folyamatossága és biztonsága érdekében - jelen szerződésmódosításból fakadó többletkötelezettségeket vegyék figyelembe.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.