38/2021. (11. 25.) határozata a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

38/2021. (XI. 25.) határozata

a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről

 

 

  1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Társulás 2022. évi költségvetési koncepcióját e határozat 1- 5. mellékletei és jelen határozat 2. pontja szerint elfogadja, és úgy határoz, hogy a 2022. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján és az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, 2020. év március 15-ig állapítja meg.
  2. A Tanács úgy határoz, hogy a 2022. január 1-től bérbe veszi Szent László Völgye Segítő Szolgálat működtetése céljából a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatti épületet, melyért évente 4 000 000 Ft bérleti díjat fizet meg, melyhez a tagönkormányzatok az általuk igénybe vett szakfeladati ellátások arányában teljesítik a befizetéseket.
  3. A Tanács felkéri elnökét, hogy a költségvetési határozattervezetet az 1-2.) pontban foglaltaknak megfelelően terjessze elő, és felhatalmazza az Elnököt, hogy a 2. pontban foglalt bérleti szerződést aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. március 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor, elnök

/ckeditor/kcfinder/upload/files/3et_20211125_2022%C3%A9vikoncepci%C3%B3_1mell%C3%A9klet.xlsx