26/2023. (9. 7.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

26/2023. (IX. 07.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének II. módosítására
  2. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
  3. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkavállalóinak bérfejlesztésére
  4. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezésére
  5. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat gépjárműparkjának bővítése érdekében pályázat benyújtására
  6. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal