37/2021. (11. 25.) határozata a társulás 2021. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének jóváhagyásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

 

  37/2021. (XI.25.) határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a társulás

 

2021. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítésének jóváhagyásáról

 

 

 

  1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

 

 

 

 

 

2021. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítését

 

 

 

 

 

209 114

E Ft 

 bevétellel

 

 

 

 

 

                     86 823

E Ft 

személyi juttatással

 

 

 

 

 

 

14 831

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal

 

 

 

 

 

34 631

E Ft 

dologi kiadással

 

 

 

 

 

 

 

35 540

E Ft 

egyéb működési célú kiadásokkal

 

 

 

 

 

 

830

E Ft 

felhalmozási kiadással

 

 

 

 

 

           hagyja jóvá, az 1-6 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

  1. E határozat kihirdetésének napján lép hatályba.
     

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2et_20211125_h%C3%A1romnegyed%C3%A9vesbesz%C3%A1mol%C3%B3_1mell%C3%A9klet.xlsx