14/2023. (4. 27.) határozata a Társulás 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

14/2023. (IV.27.) határozata

a Társulás 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az alábbi döntést hozza:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.)

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése 2022. évi teljesítését:

 

 

 

257 567

E Ft 

állami és önkormányzati támogatással,

 

 

 

23 617

E Ft 

működési célú bevétellel,

 

 

 

43 586

E Ft 

maradvány igénybevétellel,

 

 

 

144 566

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

20 709

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

75 676

E Ft 

dologi kiadással,

 

 

 

37 660

E Ft 

működési célú kiadással,

 

 

 

 615

E Ft 

felhalmozási célú kiadással

 

 

 

 

 

 

 

hagyja jóvá az 1-12. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

  b.)

a maradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint a

 

 

2022. évi maradványát:

45 544

 

 

 

 

 

 

 

2. Elrendeli a költségvetési maradvány felhasználását a 7. melléklet szerint elismert társulási kötelezettségeknek megfelelően, egyben a gazdálkodásból eredő, kötelezettséggel nem terhelt intézményi költségvetési maradványt gazdálkodási okokból a 7. melléklet szerinti feladatok teljesítésének fedezetére elvonja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. E határozat 12 mellékletet tartalmaz.

 

                         

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2_ET_20230427_2022%20%C3%A9vi%20z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s_etmell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2_ET_20230427_2022z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf