11/2023. (4. 27.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

11/2023. (IV.27.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének IV. módosítására
  2.    Beszámoló a Társulás 2022. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása
  3. Beszámoló a Társulás 2022. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről
  4. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

l