2/2023. (2. 23.) határozata az ülés napirendi pontjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

2/2023. (II. 23.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására
  2. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2023. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítására
  3. Beszámoló a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről, valamint támogatási kérelmek benyújtása
  4. Beszámoló a Társulási Tanács és Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról
  5. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérrendezésére
  6. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal