12/2023. (4. 27.) határozata A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének IV. módosításáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

12/2023. (IV.27.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2022. évi költségvetésének IV. módosításáról

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (I.27.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2022. évi bevételeit 12.950 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 327.076 E Ft-ban állapítom meg.

 

2. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2022. évi kiadásait 12.950 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 327.076 E Ft-ban állapítom meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2022. évi 3/2022. (I.27.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1ET_20230427_TKT%202022.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20IV.%20m%C3%B3d%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%20mell%C3%A9klet.pdf