3/2021. (1. 28.) határozata a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

3/2021. (I. 28.) határozata

a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet

2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évi működéséről készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

Martonvásár, 2021. január 28.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                      elnök

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/3et_4et_1mell%C3%A9klet_M%C3%96TE%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20%C3%A9s%20k%C3%A9relem_20210128.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/3et_4et_2mell%C3%A9klet_V%C3%96T%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20%C3%A9s%20k%C3%A9relem_20210128.pdf