41/2020. (11. 25.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének III. módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

41/2020. (XI. 25.) h a t á r o z a t a,

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2020. évi költségvetésének III. módosításáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.27.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozom:

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2020. évi bevételeit 15.771 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 234.791 E Ft-ban állapítja meg.

 

2. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2020. évi kiadásait 15.771 E Ft-tal növelve, az 1. melléklet szerint 234.791 E Ft-ban állapítja meg.

                                                                                 

3. Az 1-7. mellékletek a 2020. évi 10/2020. (II.27.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal          

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

Martonvásár, 2020. november 25.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                      elnök