24/2020. (6. 25.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

24/2020. (VI. 25.) határozata

                                                 a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről               

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Juhász Csabát, Tordas polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Dr. Szabó Tibor a kiküldött napirenddel kapcsolatban vár javaslatot, észrevételt, majd ezek híján szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 7

A Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.