40/2019. (11. 28.) Határozata a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

40/2019. (XI. 28.) határozata

a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 3 tagú eseti szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alábbi személyek részvételével az elnök és alelnök megválasztásának titkos szavazással történő lebonyolítására:

a bizottság elnöke:  Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere

a bizottság tagjai:    Juhász Csaba, Tordas polgármestere

                                   Szőlősy Béla Attila, Baracska polgármestere

 

A határozat végrehajtásáért felelős: levezető elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal