4/2020. (2. 5.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

4/2020. (II. 5.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi

munkatervének jóváhagyásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. A határozati javaslat mellékletét képező II. pont az alábbiak szerint módosul:

FEBRUÁR 27.

1.      Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT[1]

PB

elnök

 

X

X

2.       Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2019. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

TT

PB

igazgató

 

X

X

 

  1. A Társulási Tanács felkéri a Tanács Elnökét, hogy a módosítás átvezetéséről gondoskodjék.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Dr. Szabó Tibor ezt követően a módosított munkatervet teszi fel szavazásra.

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.