38/2020. (10. 1.) határozata a társulás 2020. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

  38/2020. (X. 1.) sz. határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a társulás

 

2020. évi költségvetése első félévi teljesítésének jóváhagyásáról

 

 

 

  1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

 

 

 

 

 

2020. évi költségvetése első félévi teljesítését

 

 

 

 

 

130 279

E Ft 

 bevétellel

 

 

 

 

 

                     57 945

E Ft 

személyi juttatásai

 

 

 

 

 

 

10 774

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal

 

 

 

 

 

24 815

E Ft 

dologi kiadással

 

 

 

 

 

 

 

10 317

E Ft 

működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

58

E Ft 

felhalmozási célú kiadással

 

 

 

 

 

           hagyja jóvá, az 1-6 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

  1. E határozat kihirdetésének napján lép hatályba.
     

 

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2et_1mell%C3%A9klet_Szent%20L%C3%A1szl%C3%B3%20V%C3%B6lgye%20TKT%202020%20%C3%A9vi%20I%20f%C3%A9l%C3%A9vi%20besz%C3%A1mol%C3%B3.xlsx