2/2024. (1. 25.) határozata az ülés napirendi pontjai

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

2/2024. (I. 25.) határozata

az ülés napirendi pontjairól

 

  1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadására
  2. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2024. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítására
  3. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatójának bérrendezésére
  4. Beszámoló a Társulási Tanács és Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról
  5. Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal