42/2023. (12. 7.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezéséről

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

42/2023. (XII. 07.) határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezéséről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének havi bruttó illetményét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a garantált bérminimum 2023.12.01-től hatályos változására, a fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés havi bruttó 269.800.-Ft összegben történő meghatározása mellett - az alábbiak szerint állapítja meg 2023. december 1. napi hatállyal:

          tárgyhavi alapilletmény:                                                               193.040.-Ft

          további szakképesítés (8%):                                                          15.443.-Ft

          garantált bérminimumra való kiegészítés:                                117.517.-Ft

          magasabb vezetői pótlék (250%):                                                 50.000.-Ft

          fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés:           269.800.-Ft

          szociális ágazati összevont pótlék:                                           179.000.-Ft

          összesen:                                                                                      824.800.-Ft

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos